Mededelingen

Gedragscode
Balen BC / acrog-Tormans

Dirk Hannes

Sportief coördinator

Omtrent houding:

 • Toon respect voor je trainer en begeleiders.
 • Toon respect voor je medespelers.
 • Wees trots op je club.
 • De clubactiviteiten zijn om samen te beleven; niet om je af te reageren.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
 • Gedraag je steeds op een waardige manier in de kleedkamer en op de wedstrijd.
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. collega’s, jury, trainers en supporters.
 • Help je clubgenoten, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
 • Durf de clubbegeleiders/jeugdcoördinator aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.
 • Neem enthousiast deel aan initiatieven van de club .
 • Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.
 • Vorm met je collega renners een hecht team, op en naast de fiets.

Omtrent de training:

 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 • Verwittig de begeleiding/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen.
 • Vraag uitleg aan de begeleiders als je iets niet begrijpt.
 • Kom naar de training met een properefiets en clubuitrusting.
 • Geef je colleg’s positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.
 • Doe gemotiveerd mee aan de trainingen en wedstrijden en geef je steeds 100%.
 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem een douche na het sporten en trek andere, propere kleren aan.

Omtrent de wedstrijd:

 • Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.
 • Bekritiseer de beslissingen van de jury niet.
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (medespelers, trainers, jury, ouders, supporters, tegenstrevers,…)
 • Wens, bij verlies, de tegenstander proficiat met de glimlach.
 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Behandel je tegenstrever zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Aanspreekpunt integriteit (API)

Voel je je niet oké in je sportomgeving? Word je niet correct behandeld? Heb je te maken met pest- of grensoverschrijdend gedrag? Of wil je gewoon eens jouw verhaal kwijt? Doe je verhaal bij onze vertrouwenspersoon ( aanspreekpunt persoonlijke integriteit ) en maak een afspraak voor een persoonlijk contact. Jouw probleem wordt in alle discretie gehoord en behandeld!

Sportouders en positief supporteren!
Alle deelnemers zijn kinderen, ook de tegenstanders!

Sporten in het algemeen en wielrennen in het bijzonder is een hobby, het blijft een spel, het moet leuk zijn en blijven.
Niet roepen en schelden na een prestatie, geef opbouwende kritiek.
Hou het hoofd koel en beheers je.
Geef het goede voorbeeld.
Voorkom en zoek geen ruzie. Respect voor iedereen.
De jury zijn mensen, zonder hen geen koers, laat ze hun werk doen.
Zoals men in de volksmond wel eens zegt, het wereldkampioenschap wordt vandaag niet gereden.
Moedig aan en wees trots op je kind!